Abundantia

doop

Abundantia verbindt zich ertoe jaarlijks een ludieke studentendoop aan te bieden los van het verkopen, het openbaar vernederen of besmeuren van de student. Bij deze doop zal Abundantia er alles aan doen om het contact tussen de studenten te bevorderen en elkaar te steunen. De doop vindt plaats op één avond in Den Aalmoezenier. Het is geen cantus, maar de schachten worden wel verdeeld in corona's die het tegen elkaar opnemen. Het is een avond gevuld met opdrachtjes die trachten je uit de comfortzone te halen, maar ons grootste doel is om iedereen een leuke, plezante (met bier gevulde) avond te bezorgen!

Onze ontgroening gaat reeds in november al door, zodat onze kersverse commilitones kunnen genieten van het studentenleven zonder al te lang onder het juk van "schacht" te leven, het draait bij ons voornamelijk om vriendschap en plezier! (En dat Belgisch blondje van 8,5%, uiteraard!)

Voor het inschrijven van de doop werken we volgens een "first come, first served"-principe. Wanneer je een lidkaart hebt aangekocht bij iemand van het praesidium dan maak je kans om onze doop bij te wonen! Geef bij de aankoop van je lidkaart je e-mailadres door of bezorg het ons achteraf via een praesidiumlid, Facebook of mail. Zeer binnenkort zal er eerst een mail rondgestuurd worden naar onze leden, waarbij een inschrijvingslink wordt bijgesloten, en dan is het hopen dat je bij de eerste 70 ingeschrevenen bent.

In het academiejaar 2023-2024 zal de doop plaatsvinden op woensdag 25 oktober in Den Aalmoezenier.

Inschrijven kan via het formulier maar wees snel want VOL = VOL!